Categorías:

L’Aula d’Emprenedoria és un programa subvencionat per la Generalitat de Catalunya al qual poden optar els centres d’ensenyament secundari de Formació Professional. Consisteix en unes jornades impartides per professionals externs al centre, on es fa una introducció al concepte de l’emprenedoria i on s’assenten les bases que cal tenir en compte a l’hora de muntar un negoci. Es repassen petites nocions d’estratègia, de gestió de projectes o de recursos humans perquè una possible aventura com a emprenedor sigui més fàcil d’abordar.

L’objectiu d’aquestes sessions és demostrar als alumnes amb casos pràctics que emprendre és una sortida professional molt vàlida a qualsevol àmbit professional i es capacita l’alumnat per intentar-ho amb èxit.

Alhora, les sessions es poden complementar amb formacions laterals que poden ajudar l’alumne amb les habilitats necessàries per emprendre amb garanties. Aquest tipus de formació complementària pot versar sobre diferents temàtiques, al voltant de la digitalització, la utilització d’eines digitals o les habilitats personals que més es valoren en un emprenedor.

Tots els temaris dels diferents grups de l’Aula d’Emprenedoria es desenvolupen ad hoc per a cada centre i per a cada grup, en base a dos pilars:

  • Una formació genèrica sobre emprenedoria, comuna a tots els alumnes
  • Una formació específica per a cada grup en funció de les necessitats concretes degut a la tipologia d’estudis i perfils a l’aula
  • Què és emprendre i casos inspiradors
  • Detecció de necessitats i solucions per al mercat
  • Estudi de mercat: target, competència
  • Com emprendre? Guia pas a pas sobre com començar i fer créixer un negoci al món actual
  • Pla d’empresa
  • Elevator pitch: com explicar el teu negoci

Es desenvolupa un contingut específic per a cada grup que pot sortir de tot el catàleg de Houser Campus. A continuació se’n llisten alguns exemples:

  • Digitalització: Màrqueting Digital, Comerç Electrònic, Programaris essencials, Transformació Digital
  • Habilitats personals: Parlar en públic, portaveu, fotografia, redacció, presentació
Houser Campus es pot adaptar als horaris que millor convinguin al centre destinatari de la subvenció, per adaptar-se als seus programes i que el funcionament diari del centre i de cada grup no es vegi compromès.

Experiències anteriors

Durant el curs 2022/2023 hem realitzat amb èxit el projecte d’Aula d’Emprenedoria per a l’Institut Les Vinyes, de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Durant les 7 jornades de formació a les que vam assistir, el nostre equip de 5 experimentats docents va impartir aquesta formació per a 13 grups diferents del centre, de tota mena d’especialitats (tècnics en emergències sanitàries, tècnics de laboratori, carrosseria, farmàcia, perruqueria, electromecànica. ..), així com una formació específica per a l’equip docent del centre. Un total de 44 hores de formació pluridisciplinar, amb un alt índex de satisfacció per part de l’alumnat.

Recolecció d’evidències

La justificació d’aquesta subvenció per part dels centres requereix una recol·lecció d’evidències que el nostre equip docent s’encarrega de recopilar i centralitzar. Les evidències han de ser les següents:

Fotografia de la placa identificativa de l’Aula d’Emprenedoria a la porta de l’aula on s’imparteix

Fotografia de la presentació on figurin tots els logos oficials del programa subvencionat

Fotografia del desenvolupament del curs

Fotografia del desenvolupament del curs

Llista d’assistents amb nom, DNI i signatura, física i fotografia

L’equip docent de Houser & Houser s’encarrega de produir tots els materials, instal·lar-los a l’aula i a la presentació i fer la recopilació i centralització de totes les evidències. Un cop acabat el cicle, l’equip docent lliura a l’institut totes les evidències perfectament detallades i classificades, en format digital i en format paper (en cas de ser requerit així).

Ja han confiat en nosaltres